ترمیم زخم پوستی موش با استفاده از عصاره ماگوت lucilia sericata

چکیده:
زخم یکی از مشکلات کلینیکی بوده و به علت اهمیت زخم مدیریت و درمان آن از اولویت های پزشکی محسوب میشود. هر محصول و فرایندی که بتواند مدت زمان ترمیم زخم را به حداقل برساند می تواند به حل مشکلات بیماران کمک نماید.
در این مطالعه اثر عصاره ماگوت Lucilia sericata بر روی ترمیم زخم بررسی شد. ب از لاروها عصاره گیری شد و این عصاره مورد ارزیابی توسط تست MTT قرار گرفت . اثر عصاره روی رشد سلول ها همچنین بر روی مهاجرت سلولی در in vitro ودر نهایت به صورت in vivo در ترمیم زخم ایجاد شده در پوست موش مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج مشخص کرد که دوره زمانی تیمار با عصاره 24 ساعت بوده و منجر به القا تکثیر سلول ها می شود اما زمان 48 ساعت اثر تکثیر رو به کاهش داشته و در 72 ساعت می تواند بازدارنده باشد، نتیجه مطالعات در 24 ساعت اول به IC50 منجر نشد اما در 48 ساعت مقدار IC50 برابر با 28.7 میکروگرم بر میلی لیتر ارزیابی شد و در 72 ساعت مقدار IC50 برابر با 23.45 گرم بر میلی لیتر به دست آمد. این نتایج در مهاجرت سلول ها نیز مشاهده گردید و غلظت 12.5 میکروگرم بر میلی لیتر اثر مطلوبی در تکثیر و مهاجرت سلول ها داشته است. نتایج آزمایش ترمیم زخم موش هم مشخص کرد که این عصاره با غلظت 12.5 میکروگرم بر میلی لیتر باعث تسریع درمان می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1738900 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.