آنالیز فیلوژنیک سروتیپ Asia1 سلیمانیه/عراق ویروس بیماری پا و دهان با استفاده از پروتئین VP1: هتروژنوئیتی با سویه واکسن As1/Shamir/89

چکیده:
سروتیپ های O، A و Asia1 ویروس بیماری پا و دهان یا تب برفکی (FMDV) مسوول تعداد قابل توجهی از رخداد بیماری در عراق هستند. مطالعه حاضر می تواند به عنوان اولین تعیین خصوصیات مولکولی سروتیپ Asia1 در عراق محسوب شود. بررسی حاضر ردیابی سروتیپ Asia1 FMDV از مزارع محلی در صحراهای سلیمانیه در رخدادهای 2012 و 2014 را گزارش می کند. آنالیز فیلوژنیک ژن کامل VP1 نشان داده است که جدایه های مزرعه ای FMDV Asia1، بخشی از واریانت جدید ژنتیکی Sindh-08 (group VII) شامل سویه های PAK/iso/11 و TUR/13 بودند. توالی پروتئین VP1 از ژنوتیپ FMDV Asia1 گردش خون هتروژنوسیتی 9 جایگزین اسید آمینه در حلقه G-H با سویه واکسنی As1/Shamir/89 (JF39177) را نشان داد که در حال حاضر در برنامه واکسیناسیون در عراق استفاده می شود. نتایج ما نشان داد که تفاوت ها در پروتئین VP1 در حلقه G-H سویه سروتیپ Asia1 FMDV در جریان موضعی ممکن است دلیلی برای شکست واکسیناسیون فعلی باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
212 -215
لینک کوتاه:
magiran.com/p1741791 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!