ارزیابی ایمونوپاتولوژیک آنتی ژن Hsp65 نو ترکیب مایکوباکتریایی بیان شده در لاکتوکوکوس لاکتیس به عنوان کاندیدای واکسن جدید

چکیده:
توبرکلوزیس یا سل گاوی بیماری مشترک در سراسر دنیا است و از لحاظ سلامت عمومی و صنعت دام از اهمیت زیادی برخوردار است. در سال های اخیر چند واکسن تجربی علیه این بیماری مورد بررسی قرار گرفته اند که نتایج متغیری را تولید کرده اند. یک مثال واکسن باسیلوس کالمت-گرین (BCG) است، که به طور وسیعی در انسان ها مورد استفاده قرار گرفته است و در گاو امتحان شد که نتایج مختلفی مربوط به حفاظت (80-0%) در برابر مایکوباکتریوم بوویس را نشان دادند. در این مطالعه، ما از باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس در گرید مواد غذایی به عنوان سیستم بیان برای تولید پروتئین Hsp65 مایکوباکتریایی استفاده کردیم. برای این منظور، ساخت یک پلاسمید قابل تکثیر در سویه NS9000 لاکتوکوکوس لاکتیس (pVElepr) انجام شد، که آنتی ژن Hsp65 مایکوباکتریوم لپره را بیان کرد، و با آنتی بادی های تجاری ضد Hsp65 شناسایی شد. سویه NZ9000-pVElepr برای گوساله هایی که با تست توبرکلین منفی بودند به کار برده شد و پاسخ امینی مشاهده شد. نتایج نشان دادند که پاسخ ایمنی در گوساله های با NZ9000-pVElepr نسبت به گروه های کنترل به طور معنی داری افزایش نیافت، و آسیبی در ریه ها یا لنف گوساله ها مشاهده نشد. در نهایت، این مطالعه پیشنهاد می کند که سویه نو ترکیب NZ9000 باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس ممکن است در برابر پیشرفت عفونت مایکوباکتریوم بوویس محافظت ایجاد کند، اگرچه مطالعات با مواجهه طولانی تر با این پاتوژن برای نتیجه گیری این موضوع ضروری هستند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
197 -202
لینک کوتاه:
magiran.com/p1741797 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!