کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تبخیر-تعرق با حداقل داده های هواشناسی

چکیده:
برآورد دقیق تبخیر- تعرق در اعمال مدیریت بهینه منابع آب، ضروری است. تبخیر - تعرق مولفه مهمی در توازن آب در مناطق مختلف به شمار می رود. مهندسین آب با علم به اینکه چه مقدار از آب آبیاری به مصرف محصول می رسد، قادر به محاسبه مهمترین جز آب در سیکل هیدرولوژیک یعنی تبخیر - تعرق خواهند بود. در مطالعه حاضر تبخیر– تعرق روزانه دشت ارومیه با استفاده از داده های هواشناسی طی دوره آماری 1390 – 1363 به روش فائو– پنمن– مونتیث محاسبه و مبنای کار قرار گرفت. سپس تبخیر– تعرق با استفاده از سناریوهای مختلف با پارامترهای ورودی متفاوت، با دو مدل MLP و RBF شبکه عصبی محاسبه شد. نتایج نشان دهنده برآورد تبخیر – تعرق روزانه با دقت قابل قبول (985/0RMSE= و 963/0R2= برای شبکه MLP و 537/0RMSE= و 963/0 R2=برای شبکه RBF) با استفاده از تنها سه پارامتر دمای متوسط، ساعت آفتابی و سرعت باد می باشند. همچنین با مشاهده و بررسی تمام سناریو ها می توان گفت که معادله تبخیر - تعرق نسبت به پارامترهای ساعت آفتابی، سرعت باد و دما وابستگی بیشتری دارد. گرچه هر دو شبکه MLPو RBF با دقت بسیار بالایی مقدار تبخیر – تعرق را محاسبه می کنند اما در کل دقت شبکه MLP نسبت به شبکه RBF بیشتر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
122 -135
لینک کوتاه:
magiran.com/p1741948 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.