از معرفت شناسی علامه طباطبایی تا تفکر چند وجهی در تربیت زیبا شناختی با نگاهی به قرآن کریم

چکیده:
در تعالیم الهی و تفاسیر قرآنی، به شناخت و ابعاد مختلف آن و نیز موضوع زیبایی و گستره ی آن در ابعاد وجودی انسان، به مناسبت های مختلف و در جایگاه های متعدد توجه شده است، به گونه ای که می توان میان شناخت و زیبایی، پیوند عمیق و تفکیک ناپذیری را مشاهده کرد. علامه طباطبایی، از مفسران بزرگ شیعی، با ژرف اندیشی در قرآن و آموزه های تربیتی آن، توجه به ادراک حسی(سمع و بصر) را، مقدمه و منشا علوم حصولی(تصورات) می داند و فواد را برابر با قوه ی عقل و مبدا تصدیق و تعقل بر می شمرد. این نوع نگاه به ابزار معرفت، پایه ی اصلی بعد خاصی از تربیت با عنوان «تربیت زیباشناختی» است. در پژوهش حاضر که، به شیوه ی توصیفی_ تحلیلی و با مراجعه به منابع دست اول و منابع کتابخانه ای، به ویژه تفسیر المیزان انجام شده است، ضمن تبیین برخی از دیدگاه های معرفت شناسی و زیبایی شناسی علامه طباطبایی و پیوند میان آنها، نوع خاصی از تفکر در اهداف آموزشی، با عنوان «تفکر چندوجهی» در تربیت زیباشناختی مطرح می شود، که حاصل آن، توجه توامان به عقل و اندیشه، احساس بیرونی و درونی و عاطفه و ایمان و حق پذیری است. بنابراین، توجه و تقویت پرورش کیفیات حسی و ذائقه ی زیبایی شناختی فراگیران، به موازات پرورش و تقویت عقل سلیم و توجه به دل و فطرت سالم، بایستی در اولویت برنامه های نظام آموزشی قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
113 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p1743136 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!