بررسی جریان دانشی و تحلیل محتوایی مقالات چاپ شده در پژوهش نامه علمی - پژوهشی نظم و امنیت انتظامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
نظر به اهمیت فصلنامه های علمی در تولید علوم جدید، ارزیابی اعتبار علمی این نشریات فرایندی است که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مسئولان این نشریات به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف آن ها صورت می گیرد. به همین منظور، می توانیم از تحلیل محتوای مقالات در راستای ارزیابی فصلنامه ها بهره بجوییم.
روش
به منظور بررسی جریان دانش در پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی طی سال های 93، 94 و 95، مطابق با اطلاعات جمع آوری شده از پایگاه اینترنتی پژوهش نامه، به ارائه اطلاعاتی نظیر تعداد مقالات، رتبه علمی پژوهشگران، وابستگی سازمانی آن ها، تعداد منابع مورد استفاده و حوزه های پژوهشی پرتمرکز پرداخته شده است. در نهایت، شمایی کلی از جریان دانشی پژوهش نامه در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان داد که بیشتر پژوهشگران این پژوهش نامه، نویسندگان مرد بوده اند. نرخ پذیرش مقالات پژوهش نامه در سال های مذکور به ترتیب 26، 30 و 36 درصد بوده و دانشگاه ها بیشترین سهم در انتشار مقالات پژوهش نامه را داشته اند که در این میان، دانشگاه علوم انتظامی امین بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. یافته های بررسی محتوایی پژوهش نامه نیز نشان می دهد که تمرکز موضوعی مقالات مربوط به عوامل اجتماعی، مدیریتی، سازمانی، محیطی و امنیتی بوده است.
نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان می دهد که پژوهش نامه حاضر به واسطه پذیرش اندک مقالات سعی در جذب مطالعات باکیفیت داشته و مراودات علمی این پژوهش نامه با پژوهشگرانی است که از اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری و ارشد دانشگاه های برتر کشور همانند دانشگاه تهران هستند. همچنین، از تحلیل های صورت گرفته چنین برمی آید که تمرکز موضوعی پژوهش نامه بیشتر بر عوامل اجتماعی و مدیریتی است.
نتیجه گیری
وجود میزان چشمگیری از سرمایه اجتماعی موجب تسهیل کنش های اجتماعی گشته و به مراتب احساس امنیت اجتماعی در بین زنان را بهتر و بالاتر خواهد برد.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1744666 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!