متابولومیک و سرطان تیروئید: رویکردی نوین در کشف زیست نشان گرها

پیام:
چکیده:
مقدمه
سرطان تیروئید، شایع ترین بدخیمی غدد درون ریز است. در حال حاضر، استاندارد طلایی برای بررسی گره های تیروئید، نمونه برداری سوزنی ظریف (FNAB) است. با وجود دقت بالای این روش، حدود 20 تا 30 درصد از بیماران نتایج سلول شناسی نامعینی دارند و تایید نهایی بدخیمی در این افراد نیازمند جراحی است. با توجه به این محدودیت، نیاز به ارائه ی رویکردی غیرتهاجمی جهت بهینه سازی این روش، ضروری به نظر می رسد. متابولومیک، مطالعه ی مجموعه ی کامل متابولیت ها در نمونه های زیستی است و متابولیت ها انعکاسی از عملکردهای سلولی هستند. سلول های سرطانی در مقایسه با سلول های طبیعی، متابولیت های تغییر یافته ای را نشان می دهند. این مقاله، مروری بر نقش متابولومیک در ارزیابی و تشخیص سرطان های تیروئید است.
مواد و روش ها
مطالعات انجام گرفته در زمینه ی متابولومیک و انواع سرطان های تیروئید، در بازه ی زمانی 2010 تا 2017 در پایگاه های اطلاعاتی اصلی مانند Pubmed، Web of Science، Google Scholar، Scopus و Sciencedirect مورد جستجو قرار گرفتند. تمام مطالعات یافت شده به زبان انگلیسی بودند.
یافته ها
روش های عمده ای که در مطالعات متابولوم سرطان های تیروئید مورد استفاده قرار گرفته اند، عبارتند از: روش های مبتنی بر رزونانس مغناطیسی هسته ای هیدروژن (H NMR) و طیف سنجی جرمی (MS). با توجه به نتایج حاصل از این مطالعات، تغییر در مسیرهای متابولیکی قندها، چربی ها و نوکلئوتیدها و به تبع آن تغییر در مقدار متابولیت های مربوط به این مسیرها در نمونه های توموری تیروئید نسبت به بافت های طبیعی مشاهده شد.
نتیجه گیری
به نظر می رسد که در آینده ای نزدیک، مطالعات متابولومیک، به عنوان روش های مکمل، در کنار روش های مرسوم برای تشخیص و افتراق انواع سرطان های تیروئید از یکدیگر مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
133 -143
لینک کوتاه:
magiran.com/p1744881 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.