مروری بر تاثیر عوامل منتخب بر تقارن راه رفتن

چکیده:
مقدمه و اهداف
با توجه به اینکه راه رفتن فعالیت اصلی انسان برای جابجایی است، درک پیچیدگی های آن موضوع مقالات بسیاری بوده است. یکی از مسائل مورد توجه در زمینه ارزیابی راه رفتن بحث تقارن و چگونگی تاثیر عوامل مختلف بر آن است. بر این اساس هدف از این مطالعه مروری بر تاثیر عوامل منتخب بر تقارن راه رفتن بوده است.
مواد و روش ها
از موتورهای جستجوگر مقالات PubMed،Google scholar، Ovid Medline، Science direct و Scopus برای جستجوی مقالات منتشر شده بین سال های 2000 تا 2015 استفاده شد. کلید واژه های جستجو شده شامل gait asymmetry، Bilateral coordination، bilateral asymmetry، limb dominance، laterality، limb preference و performance asymmetry بودند.
یافته ها
با جستجوی مقالاتی که از سال 2000 تا 2016 در زمینه تقارن راه رفتن در بانک های اطلاعاتی معتبر منتشر شده بود، بر اساس معیارهای تحقیق تعداد 60 به عنوان مقالات نهایی برای مطالعه مروری حاضر انتخاب شدند.
نتیجه گیری
مروری بر مطالعات انجام گرفته نشان می دهد راه رفتن در افراد سالم از نظر عملکرد اندام های تحتانی نامتقارن است. همچنین در حالت کلی اختلال در عملکرد اندام تحتانی ناشی از بیماری و ناهنجاری بر عدم تقارن راه رفتن تاثیرگذار بوده و معمولا آنرا افزایش می دهد، در نتیجه انجام تمرینات و مداخلات با هدف کاهش عدم تقارن راه رفتن به عنوان روشی برای بررسی اثربخشی فرآیند توانبخشی در نظر گرفته می شود. از طرفی با توجه به احتمال تاثیرگذاری عواملی همچون سرعت حرکت و سن بر ویژگی های تقارنی راه رفتن، در زمان بررسی تقارن راه رفتن این عوامل باید کنترل شوند.
زبان:
فارسی
صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p1745905 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.