تجارت دریایی ایران و هند در دوره باستان (هزاره های پیش از میلاد تا عصر سلوکی)

چکیده:
هندوستان و اقیانوس هند از روزگاران کهن، جایگاه ممتازی در عرصه هایسیاسی، اقتصادی و نظامی ایران زمین داشته است. با پیدایش نظام های سیاسی در بین النهرین باستان و تمدن های اولیه ایران و سپس دولت های آریایی، نقش این حوزه استراتژیک در تحولات اقتصادی جهان آشکارتر شد. در این پژوهش، بازرگانی دریایی ایران و هند از هزاره های پیش از میلاد تا عصر هلنی بررسی شده است. حکومت های ایران، به ویژه تمدن های جنوب شرقی ایران با دگرگونی های اقتصادی سواحل اقیانوس هند و سرزمین های ماوراء آن پیوند نزدیک و بر یکدیگر سخت تاثیر داشته اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1746458 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!