مواجهه امامان معصوم (ع) با انحرافات فکری و فرهنگی اهل اباحه (با تاکید بر مرجئه و غلات)

پیام:
چکیده:
یکی از تفکرات انحرافی که از همان صدر اسلام، میان گروه های مختلف جامعه وجود داشته و به نوعی فرهنگ و تمدن اسلامی را با چالش مواجه کرده، تفکری است که نتیجه عملی آن اباحی گری است. شاید بتوان گفت نمود بارز تفکرات اباحی گرایانه در قرون اولیه اسلامی بین مرجئه و غالیان بوده است. مرجئه که ایمان را صرفا امری قلبی و یا حداکثر زبانی می دانستند، به جدایی عمل از ایمان اعتقاد داشتند. طیفی از آنان هیچ گناهی را موجب خروج فرد از دایره ایمان و اسلام نمی دانستند. به همین جهت نتیجه عملی چنین تفکری فرو غلطیدن در دام تفکرات اباحی گرایانه بوده است. غالیان نیز با تاویل های ناروای خویش بعضا به دام اباحی گری افتاده اند و تفکرات اباحی گرایانه را ترویج کرده اند. بررسی منابع تاریخی و روایی نشان می دهد پیشوایان دینی به رد این باور انحرافی پرداخته اند.
زبان:
فارسی
صفحه:
27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1746501 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.