مقایسه عملکرد و آهنگ چگالش آب در رطوبت زدای جریان مخالف و جریان موازی، در سیستم های رطوبت زدایی دسیکنت مایع

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سیستم های تبرید و رطوبت زدای دسیکنت یکی از روش های نوین برای تبرید و تهویه مطبوع می باشد که در این روش با یک سری فعل و انفعالات رطوبت هوا حذف می شود و سپس هوا به واحد سرمایش فرستاده می شود، که با اینکار بار نهان حذف می گردد و در انرژی مصرفی صرفه جویی می شود. مهمترین قسمت این سیکل رطوبت زدای آن می باشد، دراین مقاله دو رطوبت زدای جریان مخالف و جریان موازی باهم مقایسه شده اند، برای این کار ابتدا معادلات حاکم بر انتقال حرارت و جرم نوشته شده اند و سپس این معادلات به صورت هم زمان حل گردیده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که کارایی رطوبت زدا و آهنگ چگالش آب از جریان هوا در رطوبت زدای جریان مخالف از رطوبت زدای جریان موازی بیشتر است و برای سیزده مورد بررسی شده بیشینه اختلاف کارایی 45/6% و ماکزیمم اختلاف آهنگ چگالش 031/0 گرم بر ثانیه می باشد. لازم به ذکر است که محلول به کار رفته به عنوان دسیکنت مایع در این مطالعه لیتیم کلراید می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
257 تا 264
لینک کوتاه:
magiran.com/p1747009 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!