سیاست اجتماعی به عنوان متن و گفتمان

چکیده:
بازشناسی مفاهیم و شناخت درست دلالت ضمنی آنها، یکی از پیش شرط های کاربست آنان در بافت های گوناگون است. مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و نظری، ضمن به پرسش گرفتن تعاریف متعارف از سیاست اجتماعی، با رویکرد تحلیل انتقادی، سیاست اجتماعی را تلفیقی از متن و گفتمان معرفی و آن را براساس دو خصیصه متنی و گفتمانی مفهوم سازی می کند. در این معنا، سیاست اجتماعی مبتنی بر روابط قدرت و جنبه ای از عقلانیت حکومت و دستگاه ایدئولوژیک آن است. این در حالی است که تمامی تعاریف متعارف از سیاست اجتماعی، فارغ از لنز هستی شناسانه درباب حقیقت سیاست اجتماعی، یا آن را به عنوان ابزاری برای نیل به توسعه دیده (نگاه کارکردی) و یا در قالب تعاریفی هدف گرا، صرفا بر اهداف آن (نگاهی هدف محور) تاکید می ورزند. مقاله، ضمن تقابل این دو رویکرد، مفهوم پردازی جدیدی از سیاست اجتماعی ارائه کرده و افق های جدید و بیشتری را در عرصه نظریه و پژوهش در زمینه سیاست اجتماعی می گشاید.
زبان:
فارسی
صفحات:
205 -227
لینک کوتاه:
magiran.com/p1748857 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.