بررسی اختلالات بینایی در کودکان کم شنوای حسی- عصبی مادرزادی و کاشت حلزون شده

چکیده:
مقدمه
اختلالات بینایی در کودکانی که دچار افت شنوایی هستند، شایع تر است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی انواع و فراوانی اختلالات بینایی در کودکان کم شنوای حسی- عصبی مادرزادی و کاشت حلزون شده بود.
روش ها
این مطالعه ی مقطعی- توصیفی در سال های 96-1395 در شهر اصفهان بر روی 51 فرد کم شنوای 18-3 ساله انجام گرفت. نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. تعیین حدت بینایی، افتالموسکوپی مستقیم، بررسی انحراف چشم، تعیین رفرکشن قبل و بعد از قطره ی سیکلوپلژیک و معاینه ی ته چشم با اسلیت لامپ و عدسی دستی انجام شد. نتایج با روش های آمار توصیفی و آزمون 2χ تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
میانگین سن کودکان 4/3 ± 0/8 سال بود. 26 نفر (0/51 درصد) پسر و 25 نفر (0/49 درصد) دختر بودند. در 24 نفر (1/47 درصد) از بیماران حداقل یک اختلال بینایی یافت شد. 8 نفر (7/15 درصد) کاهش حدت بینایی، 13 نفر (5/25 درصد) عیب انکساری، 4 نفر (8/7 درصد) تنبلی چشم، 4 نفر (8/7 درصد) انحراف چشم و 9 نفر (6/17 درصد) شبکیه ی غیر طبیعی داشتند. برای 3 نفر سندرم Usher و برای 1 نفر سندرم Goldenhar مطرح شد. فراوانی کاهش دید در پسرها بیشتر از دخترها بود (02/0 = P).
نتیجه گیری
با توجه به فراوانی قابل توجه اختلالات بینایی در کودکان مورد مطالعه، شناسایی عیوب چشمی و درمان لازم در اولین فرصت پس تایید مشکل شنوایی کودک توصیه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1006 -1012
لینک کوتاه:
magiran.com/p1748886 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.