مطالعه اثر اندازه بذر بر عملکرد، خصوصیات زراعی و تحمل به تنش خشکی نخود

چکیده:
اندازه بذر به عنوان یکی از خصوصیات مهم و موثر بر عملکرد دانه و رشد و نمو در گیاهان زراعی، نقش شناخته شده ای دارد. به منظور مطالعه تاثیر اندازه بذر ژنوتیپ های نخود بر تحمل خشکی آزمایشی با استفاده از طرح دوبار خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی و در طول سه سال زراعی(1392-1389) انجام شد. سطوح تنش خشکی شامل یک بار آبیاری بلافاصله پس از کاشت، دوبار آبیاری و سه بار آبیاری هرکدام به فاصله یک ماه پس از کاشت در کرت های اصلی و ژنوتیپ ها شامل «آرمان»، «آزاد»، ILC 482« » و یک «توده بومی ترکیه» در کرت های اصلی دوم و سه اندازه بذر(درشت با قطر بیش از هشت میلی متر، متوسط با قطر شش تا هشت میلی متر و ریز با قطر کمتر از شش میلی متر) در کرت های فرعی قرار گرفتند. تاریخ گلدهی و رسیدن، دوره پر شدن دانه، قدرت رشد در شروع گلدهی و رسیدن، ارتفاع بوته، وزن صد دانه، شاخص برداشت، عملکرد زیست توده و دانه تجزیه و تحلیل گردید. با استفاده از شاخص های مختلف تحمل به تنش خشکی(SSI،STI،TOL،MP و GMP) و از روی عملکرد و نیز روش رتبه بندی صفات، میزان تحمل به تنش در اندازه های متفاوت بذر و ژنوتیپ های آزمایشی برآورد شد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه متعلق به بذوری با اندازه متوسط و درشت(900 کیلوگرم در هکتار) بود. جمع بندی نتایج بر اساس رتبه بندی صفات و شاخص های تحمل به تنش نشان داد که رقم «آزاد» متحمل ترین ژنوتیپ آزمایشی به تنش خشکی بود. همچنین بذور با اندازه ریز در برابر تنش خشکی حساس تر و بذور درشت مقاوم تر بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1749210 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.