بررسی اندازه ی موفقیت درمان پالپوتومی دو جلسه ای فورموکرزول بر روی دندانهای مولر شیری زنده، پس از گذشت دو تا چهار سال از زمان درمان (در سال 80-1378)، در شهر شیراز

چکیده:

پالپوتومی از رایج‎ترین روش‎های درمان پالپ دندان‎های شیری بوده و داروی انتخابی در این روش فورموکرزول است، که به صورت یک جلسه‎ای یا دو جلسه‎ای انجام می‎گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی میزان موفقیت در درمان پالپوتومی به روش دو جلسه‎ای با فورموکرزول در دندان‎های شیری زنده‎ی کودکان، پس از گذشت دو تا چهار سال است.

روش کار

گروه مورد بررسی، کودکان 5 تا 10 ساله‎ی مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی دانشکده‎ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده، که همگی، به وسیله‎‎ی نگارنده‎ی مقاله، در فاصله‎ی زمانی فروردین 1378 تا خرداد ماه 1380 درمان شده ‎اند...

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p174958 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!