تعیین ضریب همبستگی اندازه ی دندان های همانند در مندبیل و ماگزیلا و ارزیابی نسبت های بولتون در افراد شیرازی با اکلوژن کلاس یک و الگوی اسکلتی طبیعی در سال های 1379 تا 1381

چکیده:

رابطه‎ی درست پهنای مزیودیستالی دندان‎های مندیبل نسبت به ماگزیلا (نسبت‎های بولتون) از عوامل مهم و موثر در ایجاد اکلوژن طبیعی است. با توجه به مشاهده‎ی تفاوت در یافته‎های بررسی‎های گوناگون در این زمینه...

زبان:
فارسی
صفحات:
24 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p174961 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!