بررسی شیوع انواع مال اکلوژن، کراودینگ ارثی و نیاز به درمان با بیرون آوردن پیاپی دندان ها (Serial Extraction) در کودکان دبستانی هفت تا نه ساله در شهر شیراز در سال 1379 تا 1380

چکیده:

بیرون آ‎وردن پیاپی دندان‎ها یا رویش هدایت شده (Guidance of Eruption)، درمانی است که، در مواردی انجام می‎گیرد که کراودینگ ارثی و کمبود فضای بیشتر از 10 میلی‎متر وجود دارد. پیش از انجام هر گونه بررسی در باره‎ی وجود کراودینگ ارثی یا نیاز به درمان، آگاهی نسبت به شیوع انواع مال اکلوژن در این گروه...

زبان:
فارسی
صفحات:
44 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p174963 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!