بررسی الگوی مصرف منابع و خدمات در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در شهرستان آزادشهر؛ 94-1392

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
تشخیص و درمان بیماری سل نیازمند صرف منابع و هزینه زیادی می باشد و بررسی روند استفاده از این منابع برای برنامه ریزی و بودجه ریزی در نظام مراقبت های بهداشتی پویا مهم است. این مطالعه با هدف بررسی الگوی مصرف منابع و خدمات در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در شهرستان آزادشهر، استان گلستان انجام شد.
روش بررسی
در این پژوهش مقطعی و گذشته نگر، تمام بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت جدید که در مرکز بهداشت شهرستان آزادشهر، بین فروردین 1392 تا مهر 1394، ثبت شده و درمان خود را با موفقیت به اتمام رسانده بودند وارد مطالعه شدند (45 بیمار). داده های مطالعه با استفاده از بررسی پرونده بیماران در مراکز بهداشتی ودرمانی ارائه دهنده خدمت به همراه مصاحبه تلفنی با بیماران و دفتر کل بیماران مبتلا در واحد سل شهرستان استخراج شد.
یافته ها
طول دوره درمان و متوسط روزهای اجرای (Directly Observed Treatment، Short-Course) DOTS به ازای هر بیمار به ترتیب 195 و 158 روز بود. متوسط مصرف دارو در طول دوره درمان 741 قرص ترکیبی و میانگین تعداد عکس رادیوگرافی و تست های آزمایشگاهی (اسمیرخلط) تهیه شده به ترتیب 7/1، 4/4 به ازای هر بیمار بود. هر بیمار به طور متوسط 8/8 نوبت توسط پزشک ویزیت و همچنین 27 درصد بیماران مبتلا به سل بستری شده بودند که میانگین اقامت بیماران نیز 8/1 روز بود.
نتیجه گیری
یافته های مطالعه ما نشان داد الگوی مصرف منابع و خدمات توسط بیماران مبتلا به سل تحت درمان، تقریبا مطابق با پروتکل های طراحی شده از سوی سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت و درمان ایران بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
66 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1751944 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!