ارائه مدل ترکیبی چند هدفه دوسطحی برای مساله مدیریت موجودی یک فروشنده و چند خرده فروش با استفاده از دو الگوریتم فرا ابتکاری چندهدفه مبتنی بر پارتو

چکیده:
در این پژوهش یک مدل ریاضیVMI ارائه خواهد شد. یک هدف مبنی بر کاهش هزینه های موجودی کالاها در زنجیره تامین دوسطحی است و هدف های دیگر به دنبال توانمندسازی سیستم و کمک به تصمیم گیری در شرایط تقاضای احتمالی و زمان های تحویل احتمالی و همچنین افزایش سطح خدمت و کیفیت و نیز کاهش هزینه های افزایش سطح خدمت خواهد بود. همچنین، برای کارایی بیشتر در مسائل دنیای واقعی محدودیت هایی مانند وجود کمبود و سطح خدمت، فضای انبار، بودجه، ظرفیت انتقال، و نیز تخفیف کلی خواهیم داشت. محموله ها غیرهمسان فرض شده و کمبودها به دو صورت پس افت و فروش از دست رفته در نظر گرفته می شوند. ازآنجا که مدل به دست آمده از نوع برنامه ریزی عدد صحیح غیرخطی و اینکه مساله Np-Hard است، لذا باید از روش های حل فرا ابتکاری استفاده نمود. در آخر هدف این پژوهش ارایه مدل ریاضی مدیریت موجودی توسط فروشنده در زنجیره تامین در حالت هایی همچون یک خرده فروش - یک فروشنده، یک فروشنده – چند خرده فروش همراه با ارائه راه حل در شرایط عدم قطعیت و غیر همسان بودن محموله ها با مجاز بودن کمبود پس افت و فروش از دست رفته با تخفیف کلی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1752139 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.