مطالعه تجربی موجودی فاز پراکنده و سرعت لغزشی در ستون استخراج کوهنی

چکیده:
در فرآیندهای استخراج مایع- مایع، موجودی فاز پراکنده و سرعت لغزشی از پارامترهای مهم هیدرودینامیکی ستون های استخراجی محسوب می شوند. در این تحقیق موجودی فاز پراکنده و سرعت لغزشی در ستون استخراج کوهنی به طور تجربی مطالعه شده است. آزمایشات تجربی استخراج در یک ستون کوهنی نیمه صنعتی با دو سیستم شیمیایی تولوئن- استون-آب و بوتیل استات- استون-آب در حالت با و بدون انتقال جرم انجام شده است. اثر متغیر های عملیاتی شامل دور همزن، دبی فاز های پراکنده و پیوسته و همچنین جهت انتقال جرم بر موجودی فاز پراکنده و سرعت لغزشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که موجودی فاز پراکنده با افزایش شدت اختلاط، دبی فاز های پراکنده و پیوسته افزایش می یابد در حالی که افزایش دور همزن موجب کاهش سرعت لغزشی می گردد. همچنین نتایج حاکی از آن است که جهت انتقال جرم تاثیر قابل توجهی بر روی موجودی فاز پراکنده و سرعت لغزشی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
70 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1752954 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!