مدل سازی و بهینه سازی یک سیستم کنترل موجودی یک دوره یی با محدودیت های تصادفی در حالت های پس افت و فروش ازدست رفته

چکیده:
در این تحقیق دو مدل برای سیستم های سفارش دوره یی در حالت چندمحصولی با تقاضای احتمالی ارائه شده است. در مدل اول کل کمبود به صورت پس افت و در مدل دوم کل کمبود به صورت فروش ازدست رفته است. فرض حاکم بر مسئله وجود محدودیت سطح خدمت، فضای انبار، بودجه و تعداد دفعات سفارش است. محدودیت فضای انبار و بودجه حالت احتمالی دارند و از توزیع نرمال پیروی می کنند. هدف، به دست آوردن بیشترین موجودی و طول هر دوره است به گونه یی که هزینه ی کل کمینه شود. برای حل مدل ها از دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات استفاده شده است. مدل ها در قالب 30 مثال توسط دو الگوریتم حل شده، و نیز نتایج به دست آمده با استفاده از دو روش آماری و تصمیم گیری چندمعیاره بررسی و الگوریتم ها مقایسه می شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p1754520 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.