طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم مدل محور براییکپارچه سازی ارزیابی عملکرد پروژه و مدیریت ریسک(پروژه های سرمایه گذاری ساخت)

چکیده:
امروزه فضای پیچیده و پرابهام صنعت ساخت، عوامل فعال را ناگزیر به بهره گیری از ابزارهای نوین مدیریت پروژه و دانش روز دنیا می کند. این عوامل به دلیل گستره ی پهناور این دانش، بیشتر بر حوزه های کلیدی گریزناپذیر متمرکزند که این خود ضامن موفقیت های بیشتر خواهد بود. با هدف پاسخ گویی به نیازهای مذکور، مدل یکپارچه یی از ارزیابی عملکرد و آنالیز ریسک، در قالب یک سیستم پشتیبانی تصمیم مدل محور و با هدف افزایش دقت، سهولت، کارایی و اثربخشی در هر دو مرحله ی برنامه ریزی و اجرای پروژه توسعه داده شده است. مدل پیشنهادی برای اهداف عملکردی پروژه (شامل: زمان، هزینه و...) متناسب با پروژه های مورد بررسی برای یکپارچه سازی ارزیابی عملکرد و مدیریت ریسک، با توسعه ی شاخص های مالی و تلفیق روش مدیریت ارزش کسب شده است. روش پیش بینی فیلتر کالمن ارائه شده در مرحله ی اجرایی پروژه، برای پیگیری روند پیشرفت، تحلیل
ریسک و پیش بینی های آتی برای اهداف عملکردی، مورد استفاده قرار می گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
129 -139
لینک کوتاه:
magiran.com/p1754521 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!