واکاوی مناسبات میان اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی (ره) مبتنی بر نظریه دو فطرت

چکیده:

اخلاق و سیاست و مناسبات میان آن دو، از مفاهیم مهم و اثر گذار در حوزه اندیشه سیاسی است که از دیرباز ذهن متفکران را به خود مشغول کرده است. تاملات و اندیشه امام خمینی (ره) در این عرصه به عنوان یکی از برجسته ترین اندیشمندان و عالمان اثر گذار در عرصه سیاست، می تواند به عنوان نقطه عطفی قلمداد شود، لذا در پژوهش حاضر، تلاش شده با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری دو فطرت که برگرفته از آثار امام خمینی (ره) است به جایگاه اخلاق در عرصه سیاست در اندیشه ایشان پرداخته شود. این پژوهش نگاهی واقع گرایانه به موضوع اخلاق و سیاست دارد و رابطه میان آن دو را بر اساس چارچوب فکری امام خمینی در این زمینه بررسی می کند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مبتنی بر رویکرد تبعیت سیاست از اخلاق در اندیشه امام خمینی(ره) و با تکیه بر نظریه دو فطرت که انسان و به تبع آن عرصه سیاست را با بهره مندی از قوای چهارگانه در مسیر صعود و سقوط قرار می دهد، لزوم تزکیه و خود سازی برای کنشگران عرصه سیاست در مسیر تحقق سیاست اخلاقی امری ضروری است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1754708 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!