واکاوی مناسبات امنیت و آزادی سیاسی در اندیشه مقام معظم رهبری

چکیده:
تنظیم مناسبات امنیت و آزادی از جمله مسائل ضروری در هر اجتماع انسانی است. با این وجود، پژوهش های اندکی در این زمینه صورت گرفته است. شناخت دیدگاه اندیشمندان اسلامی در مورد نسبت امنیت و آزادی از جمله روش هایی است که در تنظیم آن نسبت راه گشا است. این مقاله درصدد است تا دیدگاه مقام معظم رهبری را درباره نسبت امنیت سیاسی و آزادی سیاسی به دست آورد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که مناسبات امنیت سیاسی و آزادی سیاسی در اندیشه مقام معظم رهبری، چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال، از روش توصیفی تحلیلی و از نظریه استخدام(ادراکات اعتباری علامه طباطباییره) به عنوان چارچوب نظری و ابزار برهان خلف استفاده شده است. یکی از مهمترین یافته های این مقاله این است که امنیت سیاسی و آزادی سیاسی در اندیشه مقام معظم رهبری، نسبتی تعاملی و تلازمی دارند و این نسبت به اعتقاد ایشان، نشات گرفته از ویژگی متعالی در هر یک از امنیت و آزادی است. نتایج این پژوهش ضمن ایجاد توسعه علمی در مباحث مربوط به امنیت و آزادی، در امر قانونگذاری و حل تزاحمات در نظام سیاسی کاربرد دارد.
تنظیم مناسبات امنیت و آزادی از جمله مسائل ضروری در هر اجتماع انسانی است. با این وجود، پژوهش های اندکی در این زمینه صورت گرفته است. شناخت دیدگاه اندیشمندان اسلامی در مورد نسبت امنیت و آزادی از جمله روش هایی است که در تنظیم آن نسبت راه گشا است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
97
لینک کوتاه:
magiran.com/p1754711 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!