تبیین فرآیند و عوامل موثر بر علل همگرایی و واگرایی جریان روشنفکری دینی لیبرال نسبت به نهضت (اسلامی) و انقلاب اسلامی (از 1340 تا خرداد1360)

چکیده:
در تاریخ مبارزات مردم ایران که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید احزاب و گروه های متعدد با گرایش های فکری متفاوت نقش آفرینی کردند. نقش آفرینی که برآیند بسترهای متفاوت سیاسی و بازتاب شرایط عینی و ذهنی حاکم بر جامعه بود. در این راستا جریان روشنفکری دینی لیبرال یکی از جریان-های سیاسی-مذهبی و فرهنگی به نسبت تاثیر گذار در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی بود که با جلوه های مختلف به همگرایی با نهضت اسلامی پرداخت و در جریان مشارکت در سیستم سیاسی جدید نقش محوری را ایفا نمود. اما بی درنگ در جریان نهادسازی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی بنا به دلایلی با سایر جریان های سیاسی با چالش های نظری جدی مواجهه شد که همین امر سبب شد تا با ترک عرصه ی سیاست به واگرایی از جمهوری اسلامی روی آورد که در این راستا نگارندگان با تبیین رفتار سیاسی این جریان، محور اصلی این رفتارهای متفاوت را در زمینه همگرایی به دلایل مختلفی که مهم ترین آن ها عبارتند از؛ افکار و آرمان های این جریان مبنی بر اعتقاد به تز دخالت دین در سیاست و تجربیات آنان از همکاری های گذشته ی روشنفکران و روحانیون و سرانجام به دست گرفتن قدرت توسط روشنفکران و... و در زمینه واگرایی به مسئله ی محوری تناقض حکومت جدید با تفکرات و حکومت آرمانی مورد نظر این طیف که سال ها برای آن تئوری پردازی ایدئولوژیک کرده بودند و همچنین عدم توانایی آنان در بسیج سیاسی توده ها و عدم ارائه یک ایدئولوژی ثابت و برنامه مدون برای دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تاثیر اندیشه و شخصیت کاریزمایی امام خمینی در میان توده های مردم و... مربوط می دانند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
115
لینک کوتاه:
magiran.com/p1754712 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!