بررسی وضعیت آنژیوپلاستی عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به مراکز قلب شهر اصفهان و مقایسه آن با راه کارهای بالینی

چکیده:
مقدمه
انسداد عروق کرونر، از مهم ترین علل مرگ به علت بیماری های قلبی- عروقی است و از درمان های اصلی آن آنژیوپلاستی می باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی وضعیت انجام آنژیوپلاستی در بیماران با مشاهده ی نتایج آنژیوگرافی، محاسبه ی SYNTAX score، لحاظ نمودن شرایط بالینی در زمان آنژیوپلاستی، عوامل خطر قلبی در آن ها و نتایج آزمایش های غیر تهاجمی بوده است. ضمن این که انطباق انجام آنژیوپلاستی در جمعیت مطالعه با راه کارهای بالینی بررسی گردید.
روش ها
این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بود که طی آن، پرونده ی 2297 بیماری که در نیمه ی دوم سال 1394 جهت انجام عمل آنژیوپلاستی عروق کرونر به مراکز قلب شهر اصفهان (شامل بیمارستان های شهید چمران، سینا، سعدی، سپاهان و شهید صدوقی) مراجعه کرده بودند، بررسی گردید. اطلاعات دموگرافیک، سابقه ی ابتلا به دیابت، فشار خون بالا، هایپرلیپیدمی، سابقه ی خانوادگی ابتلا به بیماری قلبی و مصرف فعلی سیگار، از پرونده ی هر بیمار استخراج شد. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود. وسعت بیماری کرونر با روش نمره دهی SYNTAX بررسی گردید.
یافته ها
از 2297 بیمار آنژیوپلاستی شده، 1577 نفر (1/69 درصد) مرد و 706 نفر (9/30 درصد) زن بودند. در 87 درصد بیماران، درمان آنژیوپلاستی انجام شده، مطابق با راهنما بوده است و در 13 درصد موارد، درمان مناسب به جای آنژیوپلاستی، جراحی قلب باز یا درمان طبی بود. ارتباط معنی داری بین وسعت درگیری عروق کرونر بر اساس سیستم نمره دهی SYNTAX و عوامل خطر سن، ابتلا به دیابت و هایپرلیپیدمی مشاهده شد.
نتیجه گیری
در بیمارانی که مورد آنژیوگرافی عروق کرونر قرار می گیرند، معیار نمره دهی SYNTAX ارزش قابل قبولی در همراهی با عوامل خطر قلبی دارد. در اثبات تعمیم پذیری این همراهی، با یک مطالعه ی هم گروهی آینده نگر، می توان از آن به عنوان روشی برای تعیین بیماران کم خطر و پرخطر و تعیین راه برد تشخیصی- درمانی استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1044 -1049
لینک کوتاه:
magiran.com/p1754936 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.