مجموع فاصله بین رئوس گراف

پیام:
چکیده:
فرض کنید G=(V،E) یک گراف است که در آن V(G) و E(G) به ترتیب رئوس و یال های آن هستند. اغلب مجموع فاصله های بین رئوس گراف G را پایای وینر G گویند. این مقاله به شرح کران های یافت شده برای پایای وینر و شرحی از نتایج جدید در زمینه کران بالا برای پایای وینر در گراف های k-همبند می پردازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
28 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1755023 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!