بررسی مشارکت مالی خانوارهای شهری ایرانی در نظام سلامت در طی سال های 1383 تا 1395: با تاکید بر طرح تحول نظام سلامت

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
یکی از مهم ترین اهداف طرح تحول نظام سلامت کاهش پرداخت از جیب خانوارها برای تامین هزینه های سلامت است. در این مطالعه مشارکت مالی خانوارهای شهری ایرانی در بخش سلامت قبل و بعد از طرح تحول مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی گذشته نگر است. در این مطالعه با استفاده از داده های گزارش بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال های (1395-1383) پرداخت های بهداشت و درمان خانوارها با توجه به ویژگی های اقتصادی آن ها مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها در نرم افزار Excel و با استفاده از آماره های توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
هزینه های سلامت خانوارها از 11857892 ریال در سال 91 با یک رشد قابل توجه 16021227 ریال در سال 92 و با یک رشد ملایم تر به 19031440 در سال 93 رسیده است. در دهک های درآمدی بالاتر هزینه های سلامت نقش بزرگتری در هزینه های کل خانوار دارند به گونه ای که بیش از 6.3 درصد هزینه های خانوار دهک دهم به سلامت اختصاص پیدا کرده است، در حالی که این رقم در دهک اول کمتر از 4.8 درصد بوده است.
نتیجه گیری
رشد هزینه های سلامت در سال 93 با شیب کمتری نسبت به سال 92 صورت پذیرفته است، این رشد در سال های 94 و 95 هم کمتر از سال 93 بوده است. اگر چه عوامل دیگر از جمله کاهش نرخ تورم نیز در کاهش نرخ رشد هزینه های سلامت خانوار موثر بوده و لکن می توان اثر طرح تحول سلامت را نیز در این مورد موثر دانست و به نظر می رسد توانسته است تا حدود زیادی رشد شدید هزینه های سلامت مردم در سال 92 را کاهش دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1755160 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.