اثرات متقابل ژن- ماده مغذی در بروز سرطان؛ یک مطالعه مروری سیستماتیک

نویسنده:
پیام:
چکیده:
پیشرفت در بیولوژی مولکولی در دهه های گذشته به درک عمیق عملکرد ژن ها در ایجاد بیماری ها کمک کرده است. محیط و عوامل تغذیه ای با زمینه ژنتیکی فرد در ایجاد بیماری های مختلف از جمله سرطان، بیماری قلبی عروقی و بیماری های دژنراتیو عصبی تاثیر متقابل دارند. با وجود این مکانیسم های دقیق تعامل ژن- ماده مغذی، هنوز به طورکامل روشن نشده است. شناخت اثرات متقابل ژن- ماده مغذی نیازمند ابزارهایی برای مطالعه اثرات مواد غذایی بر بیان ژن ها (نوتریژنومیکس) و خصوصیات فنوتیپی است. به منظور دستیابی به مطالعات موجود در رابطه با اثرات متقابل ژن-ماده مغذی در سرطان و انجام یک بررسی مروری، در بانکهای اطلاعاتی معتبر پابمد، ساینس دایرکت، مدلاین و اسکوپوس در بازه زمانی سال های 2015-2000 انجام شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از ریزمغذی ها و ویتامین ها در مکانیسم های تنظیم متابولیسم DNA دارای اهمیت هستند. درک الگوی متیلاسیون DNA از طریق تاثیر متقابل با مواد مغذی نه تنها به بیان پاتوفیزیولوژی بیماری می پردازد، بلکه برای شناسایی افراد در معرض خطر با هدف انجام مداخلات تغذیه ای و بهبود سلامت آنان نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
279 تا 289
لینک کوتاه:
magiran.com/p1757935 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!