بررسی تاثیر ویتامین E بر روی عوارض نارسی در نوزادان نارس

چکیده:
مقدمه
زایمان زودرس (Prematurity)، با درگیری های متعددی نظیر سپسیس، انتروکولیت نکروزان (Necrotizing enterocolitis یا NEC)، خونریزی داخل بطنی (Intraventricular hemorrhage یا IVH) و آپنه همراه است. در مطالعه ی حاضر، اثرات ویتامین E خوراکی بر بروز عوارض نارسی در نوزادان نارس بررسی گردید.
روش ها
مطالعه ی حاضر، یک کارآزمایی بالینی بود که بر روی 76 نوزاد نارس در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال های 96-1394 انجام شد. نوزادان به طور تصادفی در دو گروه با سن و جنس همسان تقسیم شدند. برای 38 نوزاد در گروه مورد بررسی، 10 واحد ویتامین E از راه لوله ی اوروگاستریک به مدت 3 روز تجویز شد. گروه شاهد، تحت درمان با 1 سی سی آب مقطر از راه لوله ی اوروگاستریک قرار گرفتند. بیماران دو گروه از لحاظ سپسیس، NEC و IVH مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها
در این کارآزمایی بالینی، 7/48 درصد شرکت کنندگان پسر بودند. میانگین سن نوزادان، 46/1 ± 49/28 هفته و متوسط وزن آنان 97/167 ± 02/1183 گرم بود. بروز سپسیس (77/0 = P)، NEC (53/0 = P)، پرفشاری خون (31/0 = P)، مرگ (45/0 = P) و IVH در روزهای چهارم (30/0 = P) و هفتم تولد (20/0 = P) در دو گروه معنی دار نبود.
نتیجه گیری
استفاده ی خوراکی از ویتامین E از لحاظ آماری تاثیر قابل توجهی بر پیش گیری از سپسیس، NEC و خونریزی داخل بطنی نداشت. با توجه به زیست- دسترسی قابل کنترل تر مصرف خوراکی ویتامن E در مقایسه با استفاده ی داخل عضلانی و یا داخل وریدی و همچنین افزایش سپسیس و NEC در صورت استفاده از دزهای بالای ویتامین E در سایر مطالعات، مطالعات بیشتری با دزهای متفاوت خوراکی ویتامین E، پیشنهاد می گردد
زبان:
فارسی
صفحات:
1185 -1191
لینک کوتاه:
magiran.com/p1757969 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.