پوشش دهی لایهی نازک ترموکرومیک دی اکسید وانادیم با روش سل-ژل روی شیشه

پیام:
چکیده:
اکسید وانادیم (VO2) که در دمای °C 68 استحاله ای از فاز مونوکلینیک به تتراگونال (روتایل) دارد با موفقیت روی شیشه های سودا لایم و با روش سل-ژل اعمال شد. نتایج پراش پرتو ایکس (GIXRD) حاکی از وجود دو فاز VO2 و V6O13 در پوشش بود. با استفاده از آزمون اسپکتروسکوپی طیف نفوذی انعکاسی (DRS) ، انرژی باند ممنوعه برای پوشش در حدود eV 65/1 بدست آمد. آزمون مقاومت سنجی سطحی 4 نقطه ای در دمای اتاق و دمای °C100 (بالاتر از دمای استحاله ی VO2) نشان داد که مقاومت پوشش از حدود KΩ 600 در دمای °C25 به Ω 200 در دمای °C100 کاهش یافته است. بررسی های ریزساختاری صورت گرفته با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM) نیز نشان دادند که ذرات VO2 به صورت یکنواخت (nm 70-40) روی سطح شیشه توزیع شده اند. با توجه به نتایج آزمون میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، میزان زبری متوسط سطح در حدود nm 18 و مقدار زبری ماکزیمم نیز در حدود nm 120 تعیین شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1758639 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!