خالص سازی، تهیه آنتی سرم و تعیین جایگاه تاکسونومیکی جدایه آفتابگردان ویروس موزاییک زرد لوبیا بر اساس ترادف ناحیه CI ژنوم

چکیده:
ویروس موزاییک زرد لوبیا (از خانواده پوتی ویریده و جنس پوتی ویروس) با دارا بودن دامنه میزبانی وسیع می تواند بر روی محصولات مختلف خسارت زیادی وارد کند. اخیرا این ویروس برای اولین بار به صورت طبیعی از مزارع آفتابگردان استان اصفهان شناسایی شده است. در این پژوهش ویژگی های یک جدایه ی انتخابی با نام اختصاری BYSun مورد بررسی قرار گرفت. خالص سازی فیزیکی جدایه ی مورد مطالعه با استفاده از دو دور سانتریفوژ افتراقی بر روی بالشک های سوکروز 20% و 30% انجام شد. از هر 100 گرم بافت آلوده حدود 20-15 میلی گرم ویروس خالص به دست آمد. وزن مولکولی پروتئین پوششی آموده ویروس خالص BYSun به روش SDS-PAGE، 5/33 کیلو دالتون برآورد گردید. آنتی سرم جدایه مورد بررسی با استفاده از پنج تزریق هفتگی آموده خالص ویروس به خرگوش تهیه شد. نتایج آزمون الیزا نیز مشخص کرد رقت 2500/1 گاماگلوبولین این آنتی سرم از نظر اقتصادی مناسب ترین رقت می باشد. مقایسه ترادف نوکلئوتیدی و آمینو اسیدی به دست آمده از ناحیه CI ژنوم با ترادف های موجود در GenBank در پایگاه اطلاعاتی NCBI با استفاده از برنامه BLAST بیشترین شباهت را با جدایه BYMV-S از استرالیا نشان داد. تجزیه و تحلیل درخت های فیلوژنتیک حاصل از مقایسه ترادف این ناحیه از ژنوم جدایه ی BYSun با سایر جدایه های BYMV نشان داد این جدایه ها در شش گروه General، Lupin، Broad bean ، W ، Pea و S قابل تفکیک هستند که تا حدود زیادی با منشاء میزبانی آن ها مطابقت دارد. جدایه BYSun به همراه BYMV-S در شاخه S جای می گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1760203 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!