بررسی زیبایی شناختی شعر جریر در رد اخطل

چکیده:
قصیده ی شعری، ساختاری است هنری که هدف آن به تصویر کشیدن احساس شاعر ازحالتی عاطفی است. شاعر برای تحقق این هدف، کلمات را به کار می برد؛ زیرا واژه ها ماده ی اساسی زبان و جان کلام شعری هستند و احساساتی را که در لحظه ی آفرینش هنری بر انسان می گذرد، در خود جای می دهند. در همین راستا، شاعر برخی سبک ها را برمی گزیند؛ چرا کهسبک معرف شخصیت ادبی صاحب آن و ترجمان عقاید و برداشت او از مساله یا مسایلی است که در ذهنش جریان دارد. پژوهش حاضر می کوشد با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی، ساختارهای زبانی و جلوه های سبک شناختی شعر جریر در رد اخطل را بررسی کرده تا از این رهگذر تاثیر آنها را در تبیین عواطف وی نشان دهد. بنابر نتایج تحقیق، جریر به خوبی درککردهاست که رابطه ی محکمی میان زبان و سبک و تصاویر ذهنی متعلق به معانی هجو و فخر وجود دارد. همچنین از خلال این جستار دریافتیم ساختارهای زبانی مورد توجه این شاعر عبارتند از: تصغیر، جمع مکسر، اسم تفضیل و اسم فاعل. همچنانکه جلوه هایسبک شناختی بارز شعر او در نفی، دعا، شرط، بکارگیری ضمیر متکلم اول شخص مفرد، تکرار لفظی و تقدیم و تاخیر، نمود یافته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
137 -160
لینک کوتاه:
magiran.com/p1760224 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!