کوانتال های فازی تصویری K-هموار

نویسنده:
چکیده:
در این مقاله مفهوم کوانتال های فازی تصویری K- هموار را معرفی میکنیم و یک توصیف مقدماتی بر اساس یک رابطه دوتایی فازی روی کوانتال فازی ارایه می دهیم. بعلاوه ثابت می کنیمکه کوانتال های فازی تصویری K-همواره دقیقا هم جبرهای یک Comonad معین روی رسته کوانتال های فازی است. بالاخره دو مثال از حالت های خاص K را ارایه می دهیم.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
65 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1760544 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!