بررسی مولفه های ادبیات زندان در رمان «شرق المتوسط» اثر عبدالرحمن منیف

چکیده:
عبدالرحمن منیف (1933 2004م)، نویسنده متعهد معاصر سعودی، در رمان های خویش با ترسیم واقعیت های سیاسی و اجتماعی عربستان و سایر کشورهای عربی نسبت به اوضاع استبدادی و بی عدالتی موجود در این کشور ها اعتراض می کند. رمان «شرق المتوسط» (1975م) یکی از داستان های اوست که در آن تصویری واضح از نظام اطلاعاتی و وضع اسفبار زندانیان سیاسی در کشورش عرضه کرده است. این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، بر آن است تا مهم ترین مولفه های ادبیات زندان؛ همچون محیط زندان (سلول و شب های زندان)، شخصیت زندان بان و نگهبان زندان، احوال زندانی (شکنجه، غذای زندانی، تنهایی و فراق، غم و اندوه، یاس و ناامیدی، فکر، خیال و ترس، آرزوی مرگ، شکایت، ضعف و بیماری، تهدید و اعتراف، فخر، پوزش نامه و آزادی) را در رمان «شرق المتوسط» واکاوی نماید. نتیجه این بررسی حاکی از آن است که با توجه به تجربه زندان توسط نویسنده، مولفه های ادبیات زندان در رمان «شرق المتوسط» بهترین نمود را از اوضاع و احوال زندانیان بویژه حالات درونی و روانی در زندان داشته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1760725 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.