تاثیر چهار هفته فعالیت هوازی در آب بر میزان بهبود بالینی و پروتئین نوروگلین-1 در بافت مغز مدل حیوانی Multiple Sclerosis از طریق القای (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE

چکیده:
مقدمه
هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر چهار هفته فعالیت هوازی در آب بر میزان بهبود بالینی و پروتئین نوروگلین-1 در بافت مغز مدل حیوانی Multiple sclerosis (MS) از طریق القای Experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) بود.
روش ها
80 سر موش سوری ماده با نژاد C57BL/6 و سن 12-10 هفته و وزن 2 ± 20 گرم به 8 گروه 10تایی (سالم شاهد، سالم شنا، MS شاهد، MS اینترفرون، MS شنا، MS اینترفرون شنا، MS شاهد تزریق، MS شاهد شنا و تزریق) تقسیم شدند. جهت القای EAE، ابتدا 300 میکروگرم (55-35) Myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) در حجم 100 میکرولیتر Phosphate buffered saline (PBS) با Complete Freund''s adjuvant (CFA) مخلوط و به صورت زیر جلدی تزریق شد. هم زمان با تزریق اول و 48 ساعت بعد از آن، 300 نانوگرم سم سیاه سرفه (Pertussis toxin یا PT) به صورت داخل صفاقی تزریق شد. موش های مصرف کننده ی دارو به صورت اینترفرون بتا، از هفته ی اول پس از شروع درمان، روزانه به میزان 150 واحد بین المللی/گرم از این دارو را به صورت زیر جلدی دریافت کردند. علایم بالینی و وزن موش ها روزانه بررسی و ثبت شد. برای گروه های تمرین، روزانه 30 دقیقه به مدت 4 هفته، هفته ای 5 جلسه، فعالیت هوازی در محفظه ی شنا اجرا شد. از سیستم نمره دهی استاندارد برای ارزیابی بالینی و از روش Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) برای اندازه گیری پروتئین نوروگلین-1 استفاده گردید. داده های به دست آمده، با استفاده از آزمون One-way ANOVA تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
تاثیر فعالیت ورزشی شنا بر MS، به طور تقریبی یکسان با تاثیر اینترفرون بر MS بود. میزان افزایش نوروگلین-1 در گروه MS شنا نسبت به گروه MS اینترفرون بیشتر بود.
نتیجه گیری
تمرین هوازی شنا، به احتمال زیاد می تواند از طریق افزایش نوروگلین-1 به بازسازی میلین یا کاهش سرعت تخریب میلین کمک کند و از این طریق، به بهبود بالینی بیماران مبتلا به MS منجر شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1233 -1241
لینک کوتاه:
magiran.com/p1762758 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!