تدوین برنامه ی عملیاتی جامعه محور در کاهش خطرپذیری سوانح مطالعه موردی (طرح دوام محله فهادان یزد)

چکیده:
زمینه و هدف
وجود شهرهای دارای قدمت زیاد و مشکلات مربوط به رشد جمعیت و گسترش بافت های فرسوده شهری باعث شده است تا خطر زمین لرزه و تخریب های ناشی از آن سکونتگاه های شهری را مورد تهدید قرار دهد. گستردگی بافت های تاریخی در سطح شهر یزد و دربرداشتن شاخص های فرسودگی، مدیریت بحران این شهر را نیز با مشکل مواجه ساخته است. طرح های متعددی در زمینه احیای بافت های تاریخی و ایمن سازی آنها انجام گردیده است اما به دلیل درنظرنگرفتن مشارکت شهروندان و همچنین گروه های مردمی چندان موفق نبوده اند. هدف از پژوهش حاضر تدوین برنامه ی عملیاتی جامعه محور در کاهش خطرپذیری سوانح(طرح دوام محله فهادان یزد) بود.
روش
در جمع آوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. همچنین نقشه های مکان یابی پایگاه مدیریت بحران با استفاده از روش آنالیز وزنی و با استفاده از سامانه (GIS) تولید و تمامی لایه ها با ضرایب استخراج شده مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
نتایج حاصله نشان می دهدکه میزان تمایل مردم محله برای شرکت در برنامه های کاهش خطرپذیری بامیزان مشارکت، وضعیت روابط اجتماعی و خویشاوندی و اعتماد ساکنان به گروه های موجود در محله رابطه مستقیم دارد.
نتیجه گیری
با توجه به یافته ها، بهترین مکان برای پایگاه مدیریت بحران در محله مشخص شده است و در صورتی که بودجه، حمایت از طرف سازمان ها، و مشارکت مردم محلی وجود داشته باشد می توان با استفاده از طرح دوام خطرپذیری محله فهادان در برابر سوانح را کاهش داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
284 -295
لینک کوتاه:
magiran.com/p1763166 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!