ارزیابی لرزه ای غیرخطی ساختمان ها توسط روش های تحلیل تقریبی استاتیکی و دینامیکی و مقایسه با تحلیل های دقیق

چکیده:
امروزه به منظور ارزیابی لرزه ای سازه ها، روش های تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی به سرعت در حال گسترش می باشند. روش های تحلیل دینامیکی غیرخطی به حجم زیاد محاسبات نیازمند بوده و اغلب زمان بر هستند. از طرف دیگر برای تعیین تقاضا و ظرفیت لرزه ای سازه ها در طراحی بر اساس عملکرد، دقت و سرعت در انجام محاسبات دو معیار مهم محسوب می شوند. این موضوع باعث پدید آمدن انواع روش های نوین بر اساس مفاهیم مربوط به تحلیل-های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی شده است. در این نوشتار، به بررسی قابلیت ، محدودیت و دقت روش MPA نسبت به NL-THA و نیز روش MIDA نسبت به IDA پرداخته می شود. بدین منظور دو مدل ساختمان فولادی 5 و 15 طبقه با سیستم مقاوم قاب خمشی با شکل پذیری ویژه درجهت X و قاب ساده با مهاربندی ضربدری در جهتY طراحی شده اند. با استفاده از تحلیل های غیرخطی ناشی از زلزله های دور از گسل، تغییرمکان نسبی و مطلق طبقات ساختمان به عنوان اندازه ی خسارت محاسبه می شود. براساس نتایج به دست آمده، روش MPA در مقایسه با روش NL-THA در قاب های 5 طبقه )خمشی و مهاربندی( و همچنین در قاب 15 طبقه خمشی از دقت قابل قبول در تخمین تقاضاهای لرزه ای برخوردار می باشد. اما برای قاب 15 طبقه مهاربندی با درنظر گرفتن اثرات سه مود اول سازه نمی توان به پاسخ دقیق دست یافت. به علاوه، نتایج نشان می دهند که روش MIDA از دقت قابل قبولی نسبت به روش IDA برخوردار است که با توجه به زمان تحلیل کمتر و نتایج محافظه کارانه تر می توان روش MIDA را در ارزیابی عملکرد سازه ها مورد استفاده قرار داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p1763281 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!