طراحی بهینه چندهدفه میراگر جرمی تنظیم شده تحت تحریک بحرانی

چکیده:
بهینه سازی سازه ها تحت بار زلزله به گونه ای که ضمن حفظ امنیت جانی، صرفه ی اقتصادی نیز داشته باشد امری ضروری است. عدم تکرارپذیری زلزله های با خصوصیات کاملا مشابه، روند طراحی و بهینه سازی سازه ها تحت زلزله های رخ داده درگذشته را امری ناصحیح جلوه می دهد و این امر سبب ظهور نوعی طراحی بر اساس زلزله ی بحرانی می شود. در این مقاله، روشی موثر جهت تعیین پارامترهای بهینهی میراگر جرمی تنظیم شده با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چندهدفه ی ازدحام ذرات تحت زلزلهی بحرانی پیشنهاد می شود. برای این منظور، ابتدا با توجه به اطلاعات زلزله های رخ داده درگذشته، زلزله های بحرانی برای قاب برشی ده طبقه تحت قیود انرژی، بیشینه شتاب و طیف دامنه ی فوریه ی حرکت زمین محاسبه می شوند به-گونه ای که تابع هدف را بیشینه نمایند. سپس از بین زمین لرزه های تولیدشده، زمین لرزه ای که بیشینه مقدار را برای تابع هدف ایجاد می نماید به عنوان تحریک بحرانی درنظر گرفته می شود. درنهایت با استفاده از فرآیند بهینهسازی چندهدفه، پارامترهای بهینه ی میراگر جرمی تنظیم شده به گونه ای محاسبه می-شوند، که بیشینه جابجایی و بیشینه شتاب بام سازه کمینه گردد. نتایج مثال عددی ارائه شده حاکی از نیاز به جرم بیشتر میراگر جرمی تنظیم شده تحت تحریک بحرانی پالس گونه نسبت به تحریک بحرانی غیرپالس گونه است. همچنین نتایج نشان می دهند که الگوریتم بهینه سازی چندهدفه ی ازدحام ذرات توانایی محاسبه ی مقادیر بهینه برای پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده جهت دستیابی به کمینه نمودن بیشینه شتاب و بیشینه جابجایی در بام سازه را دارا است.
زبان:
فارسی
صفحات:
153 -164
لینک کوتاه:
magiran.com/p1763285 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.