مکان یابی خطا در خطوط انتقال با حضور محدودکننده جریان خطا

چکیده:
مکانیابی خطا یکی از موضوعات مطرح در شبکه های قدرت است. از طرف دیگر حضور محدودکننده های جریان خطا در شبکه های قدرت رو به افزایش بوده و وجود این نوع تجهیزات در زمان وقوع خطا باعث اختلال در عملکرد سیستم حفاظت شبکه می گردد. این مقاله به بررسی حضور محدودکننده جریان خطا در شبکه و اثر آن بر روش های مکانیابی خطای تک پایانه ای راکتانسی می پردازد. در این روش ها از اطلاعات فازوری ولتاژ و جریان یک پایانه خط انتقال مجهز به تجهیزات اندازه گیری و بدون داشتن داده های پایانه دیگر برای تخمین مکان خطا استفاده می گردد. حضور FCL[i] در زمان وقوع خطا، روش های راکتانسی ارائه شده را ناکارآمد ساخته و سبب عدم دقت دستگاه ها در تعیین محل خطا خواهد شد. در این مقاله جهت بهبود مکانیابی خطا با حضور FCL روشی جدید ارائه و برای ارزیابی، خطا در فواصل مختلف خط انتقال بر روی شبکه شبیه سازی شده اعمال می گردد. این روش به شکل تکراری بوده و از محاسبه امپدانس پایانه دور جهت تخمین جریان خطا و تعیین محل آن استفاده می کند. نتایج شبیه سازی نشان دهنده دقت مطلوب روش ارائه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -107
لینک کوتاه:
magiran.com/p1764035 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.