ارزیابی تبخیر از مخازن خورشیدی برای نیاز آبی گیاه ذرت دانه ای در جنوب شرق تهران

چکیده:
سیستم آبیاری تراکمی،‏ از ایده های نوین در زمینه تامین آب شیرین است. اهمیت این ایده از لحاظ تامین آب شیرین در شرایط بحرانی،‏ استفاده از انرژی خورشیدی در تصفیه آب شور،‏ کاهش هزینه های تامین و انتقال آب و در نظر داشتن مسایل زیست محیطی در قالب کنترل آلودگی منابع آب شیرین موجود،‏ نشان دهنده لزوم مطالعات گسترده در این زمینه است. از آنجا که هدف نهایی یک سیستم آبیاری با هر نوع روش و عملیاتی،‏ تامین نیاز آبی گیاه است بنابراین ارزیابی میزان آب قابل تامین با هر سیستم آبیاری با نیاز آبی گیاه امری ضروری و معیاری جهت پذیرش یا نپذیرفتن سیستم پیشنهاد شده است. مخزن خورشیدی اصلی ترین جزء سیستم تراکمی است که نقش تامین آب شیرین را بر عهده دارد؛ لذا در این مطالعه پتانسیل تبخیر مخازن خورشیدی و نیاز آبی گیاه ذرت دانه ای در مراحل مختلف رشد مقایسه شد. نتایج حاکی از آن بود که میزان تبخیر از مخزن خورشیدی در تمامی دوره های رشد از نیاز آبی گیاه بیشتر است و در برخی مراحل رشد،‏ یک مترمربع از مخزن خورشیدی قادر به تامین نیاز آبی حدود سه مترمربع از گیاه ذرت دانه ای است. با توجه به کارآیی سیستم آبیاری تراکمی در کاربرد آب شور،‏ پتانسیل مخازن خورشیدی قابل توجه بوده است و لزوم مطالعات گسترده در زمینه ارتقاء پتانسیل تبخیری این مخازن را نمایان می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1765507 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.