انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین سبز (پایدار) جهت خرید رنگ مورد نیاز خط کشی ها مطالعه موردی: معاونت حمل و نقل و شرکت مهندسی نیک اندیش

چکیده:
در دهه اخیر چگونگی تعیین مناسبترین تامین کننده به عنوان یک عامل استراتژیک در زنجیره تامین مورد توجه قرار گرفته است.حال اگر پارامترهای مهمی چون توجه به توسعه پایدار (سبز)نیز برای ادامه فعالیت حائز اهمیت باشد انتخاب به سادگی نخواهد بود . امروزه هیچ شرکتی نمی تواند از مدیریت زنجیره ی تامین چشم پوشی کند و انتظار بقا داشته باشد. در این مقاله به شناسایی مهم ترین معیارها در فرآیند تصمیم گیری استراتژیک بر پایه ی مدیریت زنجیره تامین سبز جهت انتخاب تامین کنندگان برای خرید رنگ مورد نیاز جهت اجرای خط کشی مناطق مختلف شهرداری اصفهان پرداخته شده است. لذا در این پژوهش با استفاده از معیارهای تصمیم گیری با استفاده از روش TOPSIS اولویت و رتبه شرکت های تولید کننده رنگ مشخص گردید . با تهیه پرسشنامه و مصاحبه ای این رتبه بندی صورت پذیرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به این نظر که دیدگاه های متفاوت در فهم مباحث توسعه پایدار و عوامل زیست محیطی بین کارفرمایان وجود دارد و اتخاذ مدیریت زنجیره تامین سبز با مزایای درون سازمانی چندان همراه نمی باشد، بیشتر خرید بر اساس پارامترهای همچون قیمت است و فشارهای مدیریت کلان می تواند عامل موثربرای این گرایش به استراتژی زیست محیطی محسوب شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
112 -131
لینک کوتاه:
magiran.com/p1769372 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.