جداسازی و غربال گری باکتری های تولید کننده باکتریوسین از فراورده های لبنی بومی کرمان و بررسی فعالیت ضدباکتریایی باکتریوسین تولیدی

چکیده:
در سال های اخیر باکتریوسین ها به عنوان نگه دارنده های طبیعی در صنایع غذایی و دارویی و امروزه به عنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیک های شیمیایی در درمان عفونت ها اهمیت پیدا کرده اند. باکتری های پروبیوتیک موجود در لبنیات که تحت عنوان باکتری های اسید لاکتیک شناخته می شوند، گروه مهمی از باکتری های تولید کننده باکتریوسین هستند. در این پژوهش 15 جدایه از لبنیات بومی روستای قناتغستان از توابع شهرستان کرمان جداسازی گردید. باکتریوسین های تولیدی با استفاده از سولفات آمونیوم خالص گردیدند. اثر باکتریوسین های تولیدی بر سویه های اندیکاتور گرم منفی و گرم مثبت مختلف بررسی شد. اثر تریپسین، تغییرات pH و حرارت بر باکتریوسین تولیدی مطالعه گردید. جدایه ای که باکتریوسین آن بیشترین فعالیت ضدباکتریایی را داشت، به عنوان سویه انتروکوکوس فاسیوم Y1 شناسایی گردید. بیشترین تاثیر ضدباکتریایی علیه لیستریا مونوسیتوژنز و سودوموناس ائروژینوزا مشاهده شد. باکتریوسین تولیدی در حضور تریپسین فعالیت خود را از دست داده و در برابر تغییرات pH، از 2 تا 12 و در برابر تغییرات حرارت تا دمای اتوکلاو، فعالیت خود را حفظ نمود. با توجه به اینکه باکتریوسین تولیدی دارای طیف مهاری وسیع علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، به ویژه باکتری های بیماری زا بوده، همچنین در برابر تغییرات حرارت و pH مقاوم می باشد، استفاده از آن به عنوان نگه دارنده زیستی در صنایع غذایی، دارویی و خوراک دام و همچنین به عنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیک های شیمیایی توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1770269 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!