ارائه مدلی ریاضی برای مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با رویکرد حداکثر پوششی چنددوره ای در مواقع اضطراری

چکیده:
در این پژوهش مدلی برای مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی و تخصیص ماشین های خدماتی به ایستگاه ها در دوره های مختلف و در مواقع اضطراری ارائه می شود. این مدل با در نظر گرفتن متغیر بودن مقدار تقاضاها و شعاع پوشش تسهیلات (با توجه به شرایط ترافیک و نوع منطقه) در دوره های مختلف، مدل سازی شده است. با توجه به واقعیت، مقدار تقاضای برآورده شده برای هر نقطه تقاضا در مدل ارائه شده، وابسته به تعداد دفعات پوشش نقطه توسط تسهیلات و مقدار تقاضای نقطه تقاضاست. در این مدل، جایگاه ایستگاه ها در دوره های مختلف یک بار مکان یابی می شود. تعداد ماشین های خدماتی تخصیص داده شده به ایستگاه های مکان یابی شده به صورت متغیر و دوره ای است و می توانند در دوره های مختلف جابجا شوند. در مدل ارائه شده هر نقطه ی تقاضای راهبردی انبارهای مهمات و انبارهای مواد غذایی و غیره) می تواند به عنوان نقطه ی بالقوه ای برای استقرار ماشین خدماتی عمل کند. این مدل، مدلی پیچیده است که برای حل آن الگوریتم فرا ابتکاری توده ی ذرات1 با ماتریس جواب اولیه تلفیقی پیشنهاد شده است. در الگوریتم ارائه شده، شیوه جواب اولیه به گونه ای است که ماتریس مکان یابی و تخصیص اولیه و نهایی در یک ماتریس بیان شده است. نتایج الگوریتم پیشنهادی با نتایج الگوریتم مصنوعی زنبوران2مقایسه شده که هم ازلحاظ کیفیت جواب ها و هم زمان حل نسبت به آن برتری دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
193 -213
لینک کوتاه:
magiran.com/p1771188 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!