مقایسه اختلالات اسکلتی - عضلانی در ووشوکاران و کشتی گیران حرفه ای با افراد غیرورزشکار

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ورزشکاران در برخی از رشته های ورزشی به منظور اجرای بهتر، وضعیت بدنی نامناسب به خود می گیرند که سبب بروز دردهای وضعیتی در طولانی مدت می شود. این مطالعه به منظور مقایسه اختلالات اسکلتی - عضلانی در ووشوکاران و کشتی گیران حرفه ای با افراد غیرورزشکار انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی - تحلیلی روی 30 کشتی گیر، 30 ووشوکار و 30 فرد غیرورزشکار در استان مازندران انجام شد. ارزیابی زاویه کایفوز و لوردوز با خط کش منعطف انجام شد. زوایای سر به جلو و شانه به جلو از نمای جانبی در ابتدا با دوربین دیجیتال و سپس با نرم افزار اتوکد 2010 تعیین گردید.
یافته ها
زوایای سربه جلو، شانه به جلو، کایفوز و لوردوز در ووشوکاران و کشتی گیران بیشتر از افراد غیرورزشکار بود (P<0.05). شانه نابرابر در ووشوکاران بیشتر از افراد غیرورزشکار تعیین شد (P<0.05).
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که وضعیت های سر، شانه و ستون فقرات می تواند تحت تاثیر نوع رشته ورزشی قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1773384 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.