تبیین جهان مفروض فیلمنامه موعودگرا، بر اساس اندیشه فارابی

پیام:
چکیده:
نوشتار پیش رو با طرح این پرسش که «جهان داستانی آرمانشهر در فیلمنامه موعودگرا، از چه عناصری تشکیل می شود؟» مدعی است می توان با توجه به آرای فلسفی فارابی در باب مدینه فاضله، بن مایه های عناصر «جهان داستانی» آرمانشهر را برای نگارش فیلمنامه فراهم کرد. با توجه به عقائد شیعه در خصوص آخرالزمان و تشکیل حکومت جهانی، بایسته است برای بازنمایی نمایشی مدینه فاضله در پرتو تاسیس دولت کریمه، عناصر تشکیل دهنده جهان داستانی آن شناسایی و ابعاد آن با بهره گیری از اندیشه فارابی مشخص شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مفهوم مدینه فاضله در اندیشه فارابی، به تبیین عناصر تشکیل دهنده آرمانشهر در «جهان داستانی» فیلمنامه های موعودگرا پرداخته و شرائط مفروض شکل گیری این جهان داستانی را با استفاده از آراء جیمز تامس تحلیل نموده است. نتایج به دست آمده چنین نشان می دهد که عناصر «جهان داستانی» آرمانشهر در اندیشه فارابی به صورت عینی و ملموس تبیین شده و به خوبی می توان در نگارش متون داستانی و نمایشی از این عناصر بهره برد. در نهایت، این جستار برای طراحی «جهان داستانی» مدینه فاضله، دو راهکار پیشنهاد داده است: 1_ تبیین شرائط مفروض با توجه به ایده اولیه 2_ تبیین عناصر اصلی جهان مفروض مانند: زمان، مکان، جامعه، خانواده، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، قانون، معنویت و مبانی انسان شناختی بر پایه اندیشه فارابی در ترسیم مدینه فاضله؛ که با تحلیل دراماتیک می توان ظرفیت های نمایشی موجود در این عناصر را کشف نمود.
زبان:
فارسی
صفحه:
103
لینک کوتاه:
magiran.com/p1774303 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.