ارزیابی و نقد کیفیت مطالعات گراندد تئوری

چکیده:
کیفیت یک ویژگی ابهام آمیز و دشوار در مطالعات کیفی است. نقد مطالعات پژوهشی، فرآیندی اساسی در توسعه دانش است. همه مطالعات دارای نقاط قوت و ضعف هستند. انتخاب روش کیفی بستگی به پدیده مورد نظر و سوال تحقیق دارد، گراندد تئوری روشی برای مطالعه فرآیندها و ساختارهای اجتماعی است. عناصر کلیدی گراندد تئوری شامل نمونه گیری نظری، مقایسه ثابت، کد گذاری باز، محوری و انتخابی، یادآور و اشباع نظری می باشد. از نقطه نظر محققان کیفی، اعتماد در مطالعات گراندد تئوری با روایی درونی و انتقال پذیری با روایی بیرونی و اعتبار با قابلیت اطمینان و تایید پذیری با عینیت برابر است. علیرغم معیارهای بسیار متنوع، بر اساس روش شناسی 2015، مطالعات گراندد تئوری باید از نظر ثبات روش شناسی و نیز کیفیت و قابلیت کاربرد مورد ارزیابی قرار بگیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p1774414 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.