خصوصیات مولکولی، سرولوژیکی و بیولوژیکی دو فیتوپلاسمای متعلق به زیر گروه C درگروه آران ای ریبوزومی 16SrII همراه با بیماری جاروک یونجه در استان های یزد و فارس

چکیده:
جاروک یونجه یک فاکتور محدود کننده ی رشد و تولید یونجه در ایران به ویژه در مناطق گرمسیری می باشد. استرین های فیتوپلاسمای همراه با بیماری جاروک یونجه در دو منطقه شدیدا« آلوده ی چاهگیر (استان یزد) و جویم (استان فارس) از نظر خصوصیات بیولوژیکی، سرولوژیکی و مولکولی مقایسه شدند. بر اساس علایم بیماری در مزارع یونجه جاروک یونجه چاهگیر و جویم قابل تفکیک نبودند. در پروانش و گوجه مایه زنی شده، فیتوپلاسمای جاروک یونجه جویم ریزبرگی بیشتری در مقایسه با فیتوپلاسمای جاروک یونجه چاهگیر ایجاد کرد. از بین زنجرک هایی که قبلا به عنوان ناقل بیماری جاروک یونجه گزارش شده بودند، فیتوپلاسمای جاروک یونجه جویم فقط با گونه Orosius albicinctus و فیتوپلاسمای جاروک یونجه چاهگیر فقط با گونه Circulifer haematoceps انتقال داده شد. بر اساس توالی ژن آر ان ای ریبوزومی 16S و ناحیه ی بین ژنی 16S-23S، جاروک یونجه جویم و چاهگیر قابل تفکیک نبودند، اگرچه ارتباط سرولوژیکی بین دو فیتوپلاسما در آزمون های الایزا و دیبا با استفاده از آنتی بادی های چند همسانه ای تولید شده بر علیه دو فیتوپلاسما مشاهده نشد. به دلیل تفاوت در ناقل، فقدان ارتباط سرولوژیکی و ایجاد علایم متفاوت در پروانش و گوجه فرنگی، فیتوپلاسما های جاروک یونجه چاهگیر و جویم دو استرین متفاوت از زیر گروه C در گروه آران ای ریبوزومی16SrII می باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
165 -174
لینک کوتاه:
magiran.com/p1775284 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.