تغییر در توزیع فراوانی آشیان اکولوژیک گونه های گیاهی در طی مراحل مختلف توالی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تغییراتی که در طی توالی رخ می دهد تنها محدود به تغییر در ترکیب گیاهی نیست، بلکه به واسطه تغییر در منابع غذایی، توزیع فراوانی گونه های گیاهی نیز تغییر می کند. بنابراین استفاده از مدل هایی که در بررسی توزیع فراوانی گونه ها، علاوه بر فراوانی نسبی گونه ها، به نحوه تقسیم آشیان اکولوژیک نیز توجه داشته باشد اهمیت زیادی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تغییرات توزیع فراوانی گونه ای با استفاده از مدل های آشیان اکولوژیک در طی توالی است. ابتدا سه منطقه با توالی زمانی 5-3، 15-10، 50-30 سال و منطقه شاهد در مراتع نیمه استپی کرسنک، چهارمحال و بختیاری انتخاب شد. در هر منطقه چهار ترانسکت 100 متری و در طول هر ترانسکت 10 پلات یک مترمربعی جهت ثبت پوشش گیاهی مستقر شد. پس از بررسی صحت توزیع فراوانی از طریق آزمون مونت کارلو، نتایج نشان داد که در توالی 5-3 و 15-10 سال مدل شکست تصادفی و در توالی 50-30 و منطقه شاهد مدل شکست مک آرتور بیشترین میزان تطابق را با داده های واقعی دارند. این موضوع نشان دهنده حضور گونه ها و اشغال آشیان اکولوژیک در مراحل اولیه توالی به صورت تصادفی است و هر چه به سمت مراحل انتهایی توالی حرکت می کنیم از شانس وقایع تصادفی کاسته می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p1776067 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!