مطالعه بوم شناسی دیرینه و محیط دیرینه سازند پروده بر اساس مرجانهای اسکلرکتینا (ژوراسیک میانی) در جنوب غرب طبس

چکیده:
سازند پروده در برشهای مزینو و کمرمهدی (جنوب غرب طبس) ستبرایی از یک توالی سنگ آهک می باشد. از این توالیها به ضخامت 58 متر در برش مزینو و 111 متر در برش کمرمهدی، تعداد 22 گونه متعلق به 15 جنس مرجان اسکلرکتینا مطالعه و مورد شناسایی قرار گرفت. مرجانهای اسکلرکتینای موجود در برشهای مزینو و کمرمهدی نقش مهمی در بازسازی شرایط حاکم بر محیط دیرینه ژوراسیک میانی سازندپروده دارند. این اجتماعات آبهای گرم، کم عمق، پهنه یوفوتیک، شوری نرمال، شرایط الیگوتروفیک و سنگ بسترکربناته را برای رشد انتخاب می کنند. براساس شواهد ریختاری، آرایش کورالیتها و ضخامت دیس اپیمنتها می توان محیط رسوبی دیرینه توالی مورد مطالعه را به قسمتی از پشت سد، بخش راس تا ابتدای بخش جلوی ریف (قسمت کم عمق) یک پلاتفرم کربناته به ترتیب در برشهای مزینو و کمرمهدی در نظر گرفت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
290 -302
لینک کوتاه:
magiran.com/p1778805 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!